P.C.G Soon Lee Furniture Sdn. Bhd.

(Batu Pahat) Kiosk GK 51, Ground Floor, Batu Pahat Mall, Jalan Kluang, 83000 Batu Pahat, Johor.